SU ÜRÜNLERİ DENETİM ELEMANLARINA CEZA KESME YETKİSİ VERİLDİ.

Bilindiği üzere 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Ürünleri Yönetmeliği’ne” 15.02.2004 tarih ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin” 8’inci maddesiyle eklenen 34’üncü maddesinde yer alan “Kanunun 36. Maddesinde yer alan İdari Para Cezaları Mahallin en büyük mülkü amiri tarafından kesilir. Mülkü amirler ceza kesme yetkilerini kanunun 33. Maddesinde belirtilen görevlilere önceden ilan etmek şartıyla devredebilirler.” hükmü çerçevesinde; 05.12.2014 tarih ve 5761 sayılı Kaymakamlık Oluru’na istinaden1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi amacıyla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzde Su Ürünleri konusunda görevli personellere, söz konusu Kanunun Ek Madde 3 hükmüne dayanarak aynı Kanunun 36’ncı maddesi hükmü çerçevesinde idari para cezası kesme yetkisi verilmiş bulunmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

                         Web Tasarım : Mamak Kaymakamlığı @ İSAY2 Projesi