Mamak kelime olarak; 'Askeri ve sivil yerleşim alanı' anlamına gelmekte ise de, İlçenin isminin burada yaşamış olan 'Ahi Mamak' adından geldiği de söylenmektedir.

Mamak Bölgesi, Romalılar döneminde su kaynaklarıyla ünlüdür. Ünlü Roma hamamlarının suyu, Kayaş'ta ki Romalılar Galerisinden (M.Ö. 25) gelir. Bu su kaynağı, Cumhuriyete kadar Ankara'nın su kaynağı olmaya devam eder. Romalılar döneminde Ankara'nın doğu kapısı Mamak'tır. Bu yollara ait mesafe taşları, Ortaköy civarında bulunmuştur.

Anadolu'nun Türkler tarafından ele geçirilmesiyle birlikte, Türk Obaları birer birer Mamak civarına yerleştirilmiştir. Bu bölgedeki isimlerin tamamına yakını (Nenek, Kızılca, Bayındır, Kayaş… gibi) Türk Obalarından gelir.

Moğol saldırıları ile sarsılan Anadolu düzeni Ankara'yı da etkiler ve 40 yıl süren Moğol egemenliğinden sonra, Ankara'da ve dolayısıyla Mamak'ta da Ahi egemenliği görülür.

Ankara'nın Osmanlılar tarafından fethinden sonra, Mamak Bölgesi, bölgenin 'Meyve Hanesi' olarak anılmaya başlar.

Mamak 29.11.1983 tarih ve 2963 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile Ankara'nın merkez ilçelerden birisi olmuştur.

Mamak Bölgesi Ankara'nın ilk şehir planlamasında görünmez. İlçede şehirleşme 1930'lu yıllardan itibaren görülmeye başlamıştır.

                         Web Tasarım : Mamak Kaymakamlığı @ İSAY2 Projesi