Mamak İlçesi Ankara'nın merkez ilçelerinden olup, kuzeyde Altındağ, doğuda Elmadağ, güneyde Çankaya ve Elmadağ, batıda ise Çankaya ve Altındağ İlçeleri ile çevrilidir.

İlçenin yüzölçümü 308 km2, denizden yüksekliği ise 899 metredir. İlçede, bölgenin en yüksek noktası 1503 m. ile Körpınar Tepesi'dir. İkinci sırada ise 1456 m. ile Hüseyin Gazi Dağı gelir. İlçedeki en alçak yer ise 899 m. ile Dikimevi'dir. Mamak İlçesi Kuzeyde Hüseyin Gazi Dağı, doğuda Elmadağ ve uzantıları ile çevrilidir.

İlçedeki arazinin % 19.8 'i tarım alanı, % 40.2'si çayır ve mera, % 6 sı orman, % 34 ü ise diğer alanlardır.

Tarım alanlarından; 3.332 hektarı tarla alanı, 13,5 hektarı sebze alanı, 44,2 hektar ise meyve alanıdır (610.320 m2).

Mamak İlçesinde karasal iklim hüküm sürmektedir. Kışları yağışlı ve soğuk, yazları kurak ve sıcaktır. Yağışlar, kışın kar ve yağmur, ilkbahar ve sonbahar aylarında ise yağmur şeklinde görülmektedir. İlçenin yıllık yağış ortalaması 360-420 kg/m. civarındadır.

İlçeye maki bitki örtüsü hâkimdir. Topraklarının % 12 si düzlük, geriye kalan bölüm ise dalgalıdır. Bitki örtüsü yok denilecek kadar zayıftır.

İlçenin kuzeyinde Hüseyin Gazi Dağı bulunmaktadır. Çankaya İlçesi sınırları içinde bulunan 1848 m. rakımlı Elmadağ'ın uzantıları olan güneyde Sırıklı Tepe (1226 m), Hacılarakracı Tepe (1740 m.), Kepezkaya Tepe (1639 m.), Yazıpınarı Tepe (1511 m.), Köşkeran (1538 m.), Kuyupınarkent Tepe (1562 m.) ve güneydoğuda Kargın Tepe (1553 m.) önemli arazi yükseltileridir.

İlçenin doğusunda; Kocacık Yaylası, İkipınar Yaylası, Akpınar Yaylası, güneydoğusunda; Kutludüğün Yaylası, Hamurcuk Yaylası, güneyinde; Bayındır Yaylası, güneybatısında ise Çatıkbağı Yaylası bulunmaktadır.

İlçe sınırları içerisinde Hatip Çayı ve Mavi Göl (Bayındır Barajı) bulunmaktadır. Mavi Göl (Bayındır Barajı) Ankara şehir merkezine 12 km uzaklıkta olup, Bayındır Akarsuyu üzerine yapılmış ve 1966 yılında işletmeye açılmıştır. Baraj; % 87,5 içme suyu, % 12,5 taşkın koruma amaçlı olarak inşa edilmiş olmasına rağmen şu anda içme suyu için kullanılmamaktadır.

Ayrıca İlçe sınırları içerisinde, tabii afetlerden korunmak için yapılan İncesu Sel Kapanı, Gökçeyurt Sel Kapanı, Üreğil Sel Kapanı ve Kusunlar Sel Kapanı bulunmaktadır. Hatip Çayı istikameti boyunca onlarca su değirmeni, 1950'li yıllara kadar Ankaralılara hizmet etmiştir.

                         Web Tasarım : Mamak Kaymakamlığı @ İSAY2 Projesi