MAMAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

Sıra

No

Hizmetin Adı

İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin En Geç Sunulma Süresi

1

Ağız Ve Diş Sağlığına Ait Tababet Numarası

Muayenehane İçin;

1-Başvuru Dilekçesi,

2-1/100 Ölçekli Kroki,

3-Diploma Aslı Ve Fotokopisi,

4-Zorunlu Araç Gereç Listesi,

5-Malzeme Fatura Fotokopisi,

6-Oda Kayıt Belgesi,

7-Tabela Uygunluk Belgesi,

8-Tıbbi Atık Sözleşmesi,

9-Vergi Levha Aslı Ve Fotokopisi,

10-Acil İlaç Listesi, Dekont Fotokopisi,

11-Part-Time Çalışma Belgesi,

12-Tabela Uygunluk Belgesi,

13-Taek Lisans Belgesi,

14-T.C. Kimlik Numarası,

15-İmza Sirküleri

Ayrıca Diş Polikliniği İçin Bunlara Ek Olarak Ticaret Sicil Gazetesi Veya Ortakların Tamamının Diploma Fotokopisi, İtfaiye Raporu, Çalışma Saatleri, Mesul Müdürlük Sözleşmesi,

16-1 Adet Vesikalık Fotoğraf

 8 Saat

2

 

Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki  Şikayetler

 

 

Dilekçe/E-Posta/Telefon

 

10 İş Günü

3

 

Özel Sağlık Kuruluşlarının Tıp Meslekleri Şubesi Tarafından Yapılan Kontrol Denetimleri

 

Kontrol Raporu

 

Yılda İki Defa

4

 

Optisyenler, Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri, İşitme Cihazı Merkezleri, Sağlık Kabini açma kapama işlemleri. Özel Sağlık Kuruluşlarının  Defter Onayları

1-İlçe Sağlık Müdürlüğünün Açılış ve Kapanış Onay Yazısı  

 2-Kaymakamlık Olur Yazısı            

3 İş Günü

5

 

 

Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin İzin Durumu

 

 

Dilekçe

 

1 İş günü

6

 

Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Başlayış ve Ayrılışları

1-Personel Çalışma Belgesi

2-Personel Ayrılış Dilekçesi

1 İş Günü

7

İnceleme, Soruşturma, İhbar, Şikayet Ve Suç Duyuruları İle İlgili Diğer İşler

Sabim, Bimer'e Yapılan Başvurular İle Şahısların Şikayet Veya Talep Dilekçeleri

-Soruşturmalar İçin 2 (İki) Yıl,

-Bireysel Müracaatlar İçin Yasal Süresi İçerisinde Soruşturmanın Seyri Veya Sonucu Hakkında Bilgi Verilir.

8

Personel İle İlgili Mahkeme ve İcra Dairesi Kararlarının Uygulanması

Mahkeme Ve İcra Dairelerine Ait Kararları

- İcra Kararları Kararın Kuruma Ulaşmasını Takip Eden İlk Maaş Ödemesinde

- Mahkeme Kararları Derhal

9

Eczane Ve Ecza Depoları İçin Yapılan Şikâyetler Üzerine Yapılan İşlemler

Sabim Üzerinden Yapılan Başvuru Veya Şikâyete Ait Dilekçe

-Soruşturmalar İçin 2 (İki) Yıl,

-Bireysel Müracaatlar İçin Yasal Süresi İçerisinde Soruşturmanın Seyri veya Sonucu Hakkında Bilgi Verilir.

10

 

Eczane ve Ecza Deposu Denetimleri

 

 

Eczane Kontrol Raporu

 

 

      Yılda İki Defa

 

 

 

11

Eczane Açılış İşlemleri

 

1- Matbu Form (Formda T.C. Kimlik Numarası Mutlaka Yer Almalıdır),
2- Özgeçmiş,
3- Diploma Örneği (Diploma Fotokopisi İlgili Müdürlükçe "Aslı Gibidir" Kaşesi Basılarak Tasdik Edilecektir),
4- Göz Raporu (İlk Başvuru Tarihinden En Fazla 1 Ay Önce Alınmış Olmalıdır),
5- Sağlık Raporu (İlk Başvuru Tarihinden En Fazla 1 Ay Önce Alınmış Olmalıdır),
6- Adli Sicil Kaydı,
7- Krokinin Onaylanması
8- Son Bir Ay İçerisinde Çekilmiş 4X6 Cm Boyutunda 4 (Dört) Adet Vesikalik Fotoğraf,
9- Muvazaa Değerlendirme Raporu,
10- Ruhsat Harç Makbuzu Asli
11- Daha Önce Herhangi Bir İş Yerinde Mesul Müdürlük Yapan Eczacılardan En Son Çalıştığı İş Yerinden Ayrılış Belgesi İstenir

Müdürlüğümüze Yapılan Başvuruyu Müteakip 8 Saat İçerisinde Sağlık Müdürlüğüne Gönderilir
-Sağlık Müdürlüğünden Gelmesini Müteakip 8 Saat İçerisinde -Başvuruyu Yapanın Eksiği Yok İse- İşlem Tamamlanır.

 

12

Eczane Kapanış  İşlemleri

 

1- Dilekçe,
2-İlaçlara Ait İade Faturaları,
3- Uyuşturucu,Psikotrop İlaçların Teslimi,
4-Ruhsatnamenin Aslı,
5-Tutanak

Müdürlüğümüze Yapılan Başvuruyu Müteakip 8 Saat İçerisinde Sağlık Müdürlüğüne Gönderilir
-Sağlık Müdürlüğünden Gelmesini Müteakip 8 Saat İçerisinde -Başvuruyu Yapanın Eksiği Yok İse- İşlem Tamamlanır.

13

 

Eczane Devir İşlemleri

 

1- Matbu Form (Formda T.C. Kimlik Numarası Mutlaka Yer Almalıdır),
2- Özgeçmiş,
3- Diploma Örneği (Diploma Fotokopisi İlgili Müdürlükçe "Aslı Gibidir" Kaşesi Basılarak Tasdik Edilecektir),
4- Göz Raporu (İlk Başvuru Tarihinden En Fazla 1 Ay Önce Alınmiş Olmalıdır),
5- Sağlık Raporu (İlk Başvuru Tarihinden En Fazla 1 Ay Önce Alınmış Olmalıdır),
6- Adli Sicil Kaydı,
7- Krokinin Onaylanması,
8- Son Bir Ay İçerisinde Çekilmiş 4X6 Cm Boyutunda 4 (Dört) Adet Vesikalik Fotoğraf,
9- Muvazaa Değerlendirme Raporu,
10- Ruhsat Harç Makbuzu Aslı
11- Daha Önce Herhangi Bir İş Yerinde Mesul Müdürlük Yapan Eczacılardan En Son Çalıştığı İş Yerinden Ayrılış Belgesi İstenir
12- Ruhsatname Asli Ve Varsa Mesul Müdürlük Belgesinin Aslı
13- Devir Senedi/Tutanağı

Müdürlüğümüze Yapılan Başvuruyu Müteakip 8 Saat İçerisinde Sağlık Müdürlüğüne Gönderilir
-Sağlık Müdürlüğünden Gelmesini Müteakip 8 Saat İçerisinde -Başvuruyu Yapanın Eksiği Yok İse- İşlem Tamamlanır.

 

14

Eczane Nakil İşlemleri

 

1- Matbu Form (Formda T.C. Kimlik Numarası Mutlaka Yer Almalıdır),
2- Son Bir Ay İçerisinde Çekilmiş 4X6 Cm Boyutunda 4 (Dört) Adet Vesikalik Fotoğraf,
3- Diploma Örneği (Diploma Fotokopisi İlgili Müdürlükçe "Aslı Gibidir" Kaşesi Basılarak Tasdik Edilecektir),
4- Göz Raporu (İlk Başvuru Tarihinden En Fazla 1 Ay Önce Alınmış Olmalıdır),
5- Sağlık Raporu (İlk Başvuru Tarihinden En Fazla 1 Ay Önce Alınmış Olmalıdır),
6- Adli Sicil Kaydı,
7- Krokinin Onaylanması
8- Ruhsatname Aslı Ve Varsa Mesul Müdürlük Belgesinin Aslı
9- Muvazaa Değerlendirme Raporu,
10- Ruhsat Harç Makbuzu Aslı

MüdürlüğümüzeYapılan Başvuruyu Müteakip 8 Saat İçerisinde Sağlık Müdürlüğüne Gönderilir
-Sağlık Müdürlüğünden Gelmesini Müteakip 8 Saat İçerisinde -Başvuruyu Yapanın Eksiği Yok İse- İşlem Tamamlanır.

 

15

Eczane Mesul Müdür Tayini

 

1- Matbu Form (Formda T.C. Kimlik Numarası Mutlaka Yer Almalıdır),
2- Özgeçmiş,
3- Diploma Örneği (Diploma Fotokopisi İlgili Müdürlükçe "Aslı Gibidir" Kaşesi Basılarak Tasdik Edilecektir),
4- Göz Raporu (İlk Başvuru Tarihinden En Fazla 1 Ay Önce Alınmış Olmalıdır),
5- Sağlık Raporu (İlk Başvuru Tarihinden En Fazla 1 Ay Önce Alınmış Olmalıdır),
6- Adli Sicil Kaydı,
7- Son Bir Ay İçerisinde Çekilmiş 4X6 Cm Boyutunda 4 (Dört) Adet Vesikalik Fotoğraf,
8- Dilekçe (Mesul Müdür Atama Nedenini Gösterir)
9- Daha Önce Herhangi Bir İş Yerinde Mesul Müdürlük Yapan Eczacılardan En Son Çalıştığı İş Yerinden Ayrılış Belgesi İstenir

Müdürlüğümüze Yapılan Başvuruyu Müteakip 8 Saat İçerisinde Sağlık Müdürlüğüne Gönderilir
-Sağlık Müdürlüğünden Gelmesini Müteakip 8 Saat İçerisinde -Başvuruyu Yapanın Eksiği Yok İse- İşlem Tamamlanır.

 

16

Vereseli Eczane İşlemleri

 

1- Ruhsatname Aslı Ve Varsa Mesul Müdürlük Belgesinin Aslı
2- Veraset İlamı (Noter Tastikli)
3- Feragatname/Muvafakatname (Noter Tastikli)
4- Matbu Form (Formda T.C. Kimlik Numarası Mutlaka Yer Almalıdır),
5- Özgeçmiş,
6- Diploma Örneği (Diploma Fotokopisi İlgili Müdürlükçe "Aslı Gibidir" Kaşesi Basılarak Tasdik Edilecektir),
7- Göz Raporu (İlk Başvuru Tarihinden En Fazla 1 Ay Önce Alınmış Olmalıdır),
8- Sağlık Raporu (İlk Başvuru Tarihinden En Fazla 1 Ay Önce Alınmış Olmalıdır),
9- Adli Sicil Kaydı,
10- Son Bir Ay İçerisinde Çekilmiş 4X6 Cm Boyutunda 4 (Dört) Adet Vesikalik Fotoğraf,
11- Daha Önce Herhangi Bir İş Yerinde Mesul Müdürlük Yapan Eczacılardan En Son Çalıştığı İş Yerinden Ayrılış Belgesi İstenir

Müdürlüğümüze Yapılan Başvuruyu Müteakip 8 Saat İçerisinde Sağlık Müdürlüğüne Gönderilir
-Sağlık Müdürlüğünden Gelmesini Müteakip 8 Saat İçerisinde -Başvuruyu Yapanın Eksiği Yok İse- İşlem Tamamlanır.

 

17

Yeşil/Kırmızı/Mor/Turuncu Reçete Kontrolü

1- Reçetelerin  İlk Nüshaları,
2- Reçete Bilgilerini İçeren Form (3 Nüsha)

10 İş Günü.

18

Eczane ve Ecza Deposu Adres Değişikliği İşlemleri

1- Dilekçe
2- İlgili Belediyeden Alınan Yazı
3-Ruhsatın Aslı

Müdürlüğümüze Yapılan Başvuruyu Müteakip 8 Saat İçerisinde Sağlık Müdürlüğüne Gönderilir
-Sağlık Müdürlüğünden Gelmesini Müteakip 8 Saat İçerisinde -Başvuruyu Yapanın Eksiği Yok İse- İşlem Tamamlanır.

19

Eczane ve Ecza Deposu Tadilat İşlemleri

1- Dilekçe
2- İlgili Belediyeden Alınan Yazı
3-Onaylı Kroki

Müdürlüğümüze Yapılan Başvuruyu Müteakip 8 Saat İçerisinde Sağlık Müdürlüğüne Gönderilir
-Sağlık Müdürlüğünden Gelmesini Müteakip 8 Saat İçerisinde -Başvuruyu Yapanın Eksiği Yok İse- İşlem Tamamlanır.

20

Yeşil/Kırmızı/Mor/ Turuncu Reçete İhtiyacının Giderilmesi

1- Dilekçe
2- Kimlik Fotokopisi
3-Aile Hekimliği Kimlik Fotokopisi
4-Dekont

 

Başvuru Anında Temin Edilir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılamamasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Dr. Alpaslan DEMİR

Adı Soyadı

:

Ziya POLAT

Ünvan

:

İlçe Sağlık Müdürü

Ünvan

:

Kaymakam

Adres

:

Mamak Kaymakamlığı Hükümet Konağı 1. Kat

Adres

:

Mamak Cad. B Blok Kaymakamlık Binası 2. Kat

Tel

:

368 45 06-368 07 18

Tel

:

368 78 06

Faks

:

368 12 53

Faks

:

369 43 13

E-Posta

:

mamakism@gmail.com

E-Posta

:

mamak@icisleri.gov.tr

NOT:     Hizmetlerin sunum süreleri olarak; O hizmeti almak için vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde beklediği en çok süre her hizmet ayrı ayrı değerlendirilerek yazılacaktır. 

 

MAMAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TARAFINDAN YAPILAN  İŞ VE İŞLEMLER

Mamak İlçe Sağlık Müdürlüğü 663 Sayılı Karar Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup; yetki devri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü’nce yürütülen görevleri ilçe düzeyinde yerine getirmek, yapılan düzenlemelere uyumu denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamakla yükümlüdür.

İlçede sağlık hizmetlerinin en yüksek nitelikte yapılabilmesi için gerekli işlemleri yürütür.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürlüklerinin birim adları ve görev tanımları :

  1. Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki,  tıp meslekleri şube müdürlüğü,  özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, ağız ve diş sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü ve afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüğü adı altında tanımlanan kamu ile ilgili iş ve işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü adına yapar.
  2. Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki,  tıp meslekleri şube müdürlüğü, özel tanı tedavi merkezleri şube  müdürlüğü , ağız ve diş sağlığı şube müdürlüğü, eczacılık şube müdürlüğü, tıbbi cihaz ve biyomedikal şube müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü ve afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüğü altında tanımlanan özel ile ilgili iş ve işlemleri işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü adına yapar.
  3. Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü: Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin ilçe genelinde hedef ve stratejilerini belirler, Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin ilçe düzeyinde uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol eder, ilçe  genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Toplum Sağlığı Merkezi arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlar, halk sağlığı hizmetlerinin belirli periyotlarla denetimini yapar, Aile Hekimliği politikaları ile ilgili ilçe düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütür, görev alanına giren diğer konularda gereken denetimleri yapar, İl Müdürlüğü tarafından verilen benzeri görevleri yapar.
  4. Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki,  sağlık bilgi sistemleri şube müdürlüğü, saha araştırmaları şube müdürlüğü, sağlığın geliştirilmesi şube müdürlüğü, insan kaynakları şube müdürlüğü, disiplin ve hukuk işleri şube müdürlüğü, yatırımlar şube müdürlüğü, idari işler şube müdürlüğü, tahakkuk ve mali işler şube müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
                         Web Tasarım : Mamak Kaymakamlığı @ İSAY2 Projesi